Boek

Eric Pass zet in dit boek inzichten uit zijn tot de verbeelding sprekende levensverhaal af tegen de onzekerheid waartegen de maatschappij vandaag moet vechten. Met enkele rake observaties drukt hij de lezer nog eens met de neus op de feiten: de verwarring is groot dezer dagen en dit in alle mogelijke domeinen. Onder meer op politiek, economisch en ecologisch vlak lijken we de weg kwijt. Toch ziet de auteur mogelijkheden om de overheersende verwarring weer ten goede te keren.

Voorwaarde is wel dat we onze paardenbril afzetten, platgetreden paden durven verlaten en met een open en onbevangen geest durven kijken naar de razendsnelle veranderingen. Zich baserend op wat hij zowel in Azië als in de westerse wereld heeft geleerd, tekent hij de weg van de fusion way uit. Samenwerking, dialoog, collectief bewustzijn en openheid zijn de antwoorden die we nodig hebben om het hoofd te bieden aan de almaar sterker toenemende individualisering en polarisering.

Met andere woorden: zoals de fusion keuken een verrijking is geweest voor de culinaire wereld, zo kan het fusion denken een uitweg bieden uit de sfeer van collectief wantrouwen en individuele hopeloosheid.

Eric Pass geeft in het laatste hoofdstuk van het boek een aantal concrete voorbeelden van dit nieuwe fusion denken dat één van de middelen kan zijn om stappen te zetten naar een andere manier van leven en werken. Vanuit de unieke ervaring die Eric Pass opdeed in twee werelden – het Oosten en het Westen – reikt hij de lezers eye-openers aan die ze als betrouwbaar kompas kunnen gebruiken.